castellfort.info

SERVEI D'AVISOS PER WHATSAPP

L' Ajuntament de Castellfort posa en marxa el servei "castellfort.info", una nova via d'informació a ciutadans i ciutadanes a través del servei de missatgeria de l'aplicació whatsapp.

Amb el nou servei tota la ciutadania podrà estar informada dels bandos, activitats, esdeveniments, etc... que succeeixen a Castellfort.

ALTA I BAIXA DEL SERVEI:

El servei i l'alta són gratuïts. Per a donar-se d'alta, cal seguir els següents passos: 

1. Agregar el nº 621212775 als teus contactes amb el nom de "castellfort.info" (això és necessari per tal de rebre correctament els missatges, pot fallar si no es segueix aquest pas).

2. Enviar un missatge de whatsapp al nº 621212775, indicant ALTA, el nom, cognmos i DNI de la persona. Exemple: ALTA Maria Garcia Donzalez 18.888.888Y

3. L'alta es realitzarà dins dels 7 propers dies laborals a contabilitzar des de la data en què s'ha enviat el missatge.

4. Per donar-se de baixa cal enviar un whatsapp al servei indicando BAIXA.

NORMES DE FUNCIONAMENT:

"castellfort.info" és un servei de missatgeria d'informació municipal creat per l'Ajuntament de Castellfort i va dirigit a tots els/les ciutadans/es que desitgen rebre informació procedent del consistori.

Al whatsapp només rebran misatges emesos per part de l'Ajuntament de Castellfort, tot i que associacions o entitats del municipi podran sol·licitar la difusió de les seues activitats o esdeveniments a través d'aquest servei, sempre i quan siguen d'interés per a tota la població.

Les persones usuàries no podran emetre missatges al servei de whatsapp de l'Ajuntament.

L'Ajuntament podrà enviar informació a les persones usuàries de dilluns a diumenge de 8h a 21h. En cas de tractar-se d'una informació d'urgència o especial interés s'enviarà en el moment oportú.

Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que els números de telèfon de les persones seran inclosos en una base de dades d'ús exclusiu per al servei de castellfort.info. Aquestes dades no seran transmeses a cap altre organisme ni servei per altres gestions més enllà del propi servei de castellfort.info.

El fet d'enviar un missatge per ser donat d'alta suposarà l'acceptació d'aquesta normativa. La resposta i enviament de missatges a aquest whatsapp suposarà la BAIXA AUTOMÀTICA per part de l'administrador del servei.

La normativa es podrà adaptar a la renovació tecnològica del servei i a les circumstàncies que requereixi el seu funcionament. En tot cas, els canvis normatius seran comunicats a les persones usuàries.

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Castellfort, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça de l´ajuntament, 1 CP:12159, Ajuntament de Castellfort, 12159, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).